Wild Bean Cafe Case: Kies Bewust Beter campagne

Wat was de opdracht?

Voor de Kies Bewust Beter campagne van het Wild Bean Cafe in BP tankstations een passend ontwerp maken voor de visuele uitingen, zowel on- als offline.

Wat was het resultaat?

KSM heeft de invulling van de website ontworpen, de verschillende uitingen die via online kanalen verspreid kunnen worden en een Spotify commercial.

Wild Bean Cafe - Kies Bewust Beter koe
Wild Bean Cafe - Actiepagina design